Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa

-
 

Kraj pokračoval v odstraňování bodových závad na komunikacích II. a III. třídy. V rámci projektu se rekonstruovalo osm mostů a přilehlých částí komunikací. Konkrétně: 1) Most č.323-006 Nechanice 2) Most č. 2998-4 Černožice nad Labem 3) Most č.304-008 Bohuslavice 4) Most č. 285-006 Velichovky 5) Most č. 304-005 Slavětín 6) Most č.30022-5  Bernartice 7) Most č.2956-6 Lánov 8) Most č.502-001 Jičín u SÚS  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01088
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. březen 2011 až 30. listopad 2011
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 44 282 252,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 40 961 083,14 Kč
Z toho dotace EU 37 639 914,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět