Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa

-
 

Poslední čtvrtá část plánovaných rekonstrukcí mostů v Královéhradeckém kraji byla opět financována z ROP Severovýchod. Projekt řešil rekonstrukci dvou mostních objektů - mostu Bělá u Pecky a mostu Velké Svatoňovice. Silniční most ev. č. 3013-2 ve Velkých Svatoňovicích převádí silnici III/3013 přes Markoušovický potok. Silniční most ev. č. 284-030 v Bělé u Pecky převádí komunikaci II/284 přes Radkyňský potok. Oba jsou řidiči poměrně hojně využívány, i proto byl jejich stav již nevyhovující a kraj tak sáhl po možnosti rekonstrukce.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01198
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 15. duben 2013 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Královéhradecký kraj
Celkové způsobilé výdaje 7 174 354,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 098 201,58 Kč
Z toho dotace EU 6 098 201,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět