Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

-
 

Rekonstrukce muzea ve Dvoře Králové nad Labem Příběh ručně zdobených vánočních ozdob od jejich návrhu až po barevné, křehké výtvory se odehrává v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Dřív si ale o tom mohli nechat návštěvníci jen snít. Přestože v depozitáři by bylo z čeho vybírat, v muzeu nebylo dostatek místa, kde novou expozici vytvořit. Na řadu tak přišla náročná rekonstrukce podkrovních prostor a střechy, aby původní depozitář mohl být ukryt právě pod střechou. Stejně tak prošly generálkou všechny rozvody a sociální zařízení. Vznikl také bezbariérový přístup a dispozičně byla upravena i další patra budovy. Dnes tak mohou návštěvníci obdivovat vznik ozdob a perel od jejich počátku, kdy jsou pouze na „papíře“, až po jejich konečnou podobu s ručním zdobením. Expozice také odhaluje podobu tradiční dílny, kde vznikají perly.    

Příjemce Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00908
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 5. červen 2012 až 30. listopad 2013
Místo realizace Dvůr Králové nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 7 251 760,98 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 707 878,90 Kč
Z toho dotace EU 6 163 996,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Přístup pro hendikepované občany byl u budovy špýcharu vyřešen originálním způsobem. Vybudován byl panoramatický výtah.

Zpět