Rekonstrukce nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská

-
 

Náměstí 28.října, ulice S.K. Neumanna a Dukelská jsou významným městským prostorem s mnoha architektonickými styly. Díky projektu se "hluchý" prostor změnil v příjemné centrum nákupů i veřejného života. V přilehlých ulicích se snížil hluk a prašnost, v otevřeném prostoru náměstí je instalován nový městský mobiliář, změnil se povrch komunikací, místo se osadilo zelení. Oblíbeným se toto místo stalo především díky novému zázemí pro farmářské tržiště, na němž se prodávají sezónní výpěstky lokálních zemědělců a pěstitelů.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01204
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 8. červen 2012 až 30. listopad 2013
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 60 315 107,65 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 595 514,95 Kč
Z toho dotace EU 33 595 514,95 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět