Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory

-
 

Řidiči versus chodci. Ti první museli více ustoupit těm druhým. O čem je řeč? O náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Po náročné rekonstrukci se z dopravně vytíženého centra města stala více klidová zóna. Ubylo parkovacích míst, změnil se systém dopravy a především kompletní výměny doznaly nejen inženýrské sítě, ale především povrch náměstí. Nově přibyly designové lavičky, aby střed města lákal k zastavení a odpočinku na rynku. Rekonstrukcí prošly také přilehlé ulice Palackého a J. Hory. Z velké obměny měli radost také učitelé a děti z dvorské „lidušky“. Ta našla svůj nový domov ve zcela zrekonstruované budově bývalé Reginy.   

Příjemce Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00507
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 25. září 2009 až 30. listopad 2011
Místo realizace Dvůr Králové nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 76 004 331,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 70 304 006,65 Kč
Z toho dotace EU 64 603 681,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Během archeologického průzkumu, který musel rekonstrukci předcházet, byly odkryty různé úrovně historických dlažeb, základy původně barokní školy, barokní kamenná kanalizace anebo objeveny nálezy keramiky z 15. století.

Zpět