Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

-
 

Ptactvo sídlící u Labe mezi Tyršovým mostem a Hučákem v Hradci Králové se asi diví. Po pravém břehu řeky se od prosince 2012 promenádují po tak zvané náplavce lidé. Posedávají po lavičkách, povídají  si na schodech,  procházejí se s kočárky  a v zimním mrazivém čase zaostřují přes svůj dech na královéhradecké domy, díky nimž je město vyhlášeným Salonem republiky. V posledních letech dotváří výjimečnost historického místa i projekty dotované z ROP Severovýchod. Rekonstrukce půlkilometrové náplavky k nim patří.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01206
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 8. červen 2012 až 2. prosinec 2012
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 9 363 243,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 958 757,06 Kč
Z toho dotace EU 7 958 757,06 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět