Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec

-
 

Publicita Realizace projektu spočívala v rekonstrukci podkroví a střechy v budově Obchodní akademie a Jazykové školy v Liberci. Součástí rekonstrukce bylo zřízení dvou počítačových učeben pro výuku odborných předmětů, vznik informačního centra s odbornou knihovnou (právo, ekonomika) a počítači pro studenty. V rámci projektu byl vybudován kabinet pro vyučující a zázemí pro školní firmy v rámci výuky aplikované ekonomie. Rozšířila se také nabídka vzdělávacích oborů na škole o odborné činnosti v rámci státní správy a samosprávy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01145
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. květen 2012 až 30. květen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 9 978 931,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 482 091,50 Kč
Z toho dotace EU 8 482 091,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět