Rekonstrukce obecního domu ve Velkém Poříčí

-
 

Rekonstrukcí obecního domu vznikl víceúčelový sál s příslušenstvím a zázemím, nová knihovna a čítárna, informační centrum, čtyři nové spolkové místnosti a prostory pro obecní úřad.  

Příjemce Městys Velké Poříčí
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00568
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. červenec 2009 až 21. září 2010
Místo realizace Velké Poříčí
Celkové způsobilé výdaje 52 212 493,89 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 48 296 556,84 Kč
Z toho dotace EU 44 380 619,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět