Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

-
 

Sokolovna v Nasavrkách Sokolovna v Nasavrkách a přilehlý areál je využívána pro sportovní i kulturní a společenské akce. Nevyhovující technický stav budovy z roku 1923 si vyžádal kompletní rekonstrukci, která navíc celý objekt zpřístupnila bezbariérovým způsobem.  

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00641
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 16. listopad 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Nasavrky
Celkové způsobilé výdaje 26 125 962,39 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 166 515,17 Kč
Z toho dotace EU 22 207 067,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět