Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové

-
 

Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové Předmětem projektu byla nezbytně nutná rekonstrukce budovy školy, která již i podle vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje nevyhovovala studiu a také vybudování přístavby.  Vznikly tak nové učebny a dílny, včetně kompletního zázemí – šaten, sociální zařízení či umýváren. Vybudování nových prostorných učeben se zaměřením na odborné dřevařské předměty jako je např. učebna odborného kreslení, výrobního zařízení a materiálů, umožnilo pedagogům připravit žákům názornou vizualizovanou výuky, která zajišťuje sluchově postiženým plnohodnotný přístup k informacím bez komunikačních bariér. Vzniklé prostory mohou těžce sluchově a řečově postižení žáci využívat i v rámci výuky pracovní činnosti anebo i ti, kteří jsou ubytovaní na internátě v rámci svých mimoškolních činností. Neslyšícím, kteří školu navštěvují, se tak výrazně zlepšily podmínky pro výuku i pro možnost vzdělávání mimo ni.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01124
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 15. duben 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 13 155 816,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 182 444,00 Kč
Z toho dotace EU 11 182 444,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět