Rekonstrukce přednádraží v Letohradě

-
 

Rekonstruované přednádraží Rekonstrukce přednádražního prostoru u vlakového nádraží, v rámci které bylo vybudováno nové autobusové nádraží, zásadním způsobem řeší dopravní obslužnost Letohradu a jeho regionu. Nově vzniklý integrovaný dopravní terminál slouží jako hlavní stanice veřejné dopravy v Letohradě. Nadměrná autobusová doprava tak mohla být přesunta z historického centra města a současně se zrychlil přestup cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy.  

Příjemce Město Letohrad
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00408
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. březen 2009 až 30. duben 2010
Místo realizace Letohrad
Celkové způsobilé výdaje 23 658 958,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 884 535,79 Kč
Z toho dotace EU 20 110 113,97 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět