Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí

-
 

Prostor s autobusovou zastávkou před železniční stanicí v Týništi nad Orlicí zchátral natolik, že město přistoupilo k jeho celkové rekonstrukci. Vybudovala se přehledná okružní křižovatka, parkovací stání pro automobily, zastávková stání pro autobusy, včetně výlukových. Celý areál doplnil mobiliář a zeleň. Díky úpravám se oddělila pěší zóna od automobilové dopravy, prostor navíc postrádal jakékoliv dopravní značení.  

Příjemce Město Týniště nad Orlicí
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/18.01062
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 18
Doba realizace 16. únor 2011 až 31. prosinec 2011
Místo realizace Týniště nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 16 211 623,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 808 032,47 Kč
Z toho dotace EU 9 012 786,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

http://www.tyniste.cz/?topic=rekonstrukce-prednadrazi-tyniste-nad-orlici

http://hradec.idnes.cz/tyniste-nad-orlici-opravuje-prednadrazi-nove-perony-zatim-nebudou-1fk-/hradec-zpravy.aspx?c=A110513_1584500_hradec-zpravy_klu

Zpět