Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd

-
 

Silnice k Ještědu před rekonstrukcí Ještěd, dominanta Libereckého kraje a hojně navštěvované místo, potřebovalo vyřešit otázku dopravní dostupnosti. Evropské peníze pomohly kompletně rekonstruovat hlavní přístupové komunikace k horskému hotelu a televiznímu vysílači a do sportovního areálu v úseku Výpřež-Ještědka-Ještěd. Opravila se vozovka, zpevnily svahy a krajnice, obnovilo se odvodnění a opěrné zdi. Pro návštěvníky je nyní připraveno 2 826 m vozovky směřující k oblíbenému místu na severu Čech.  

Příjemce Statutární město Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00168
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 30. leden 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 56 259 667,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 52 040 192,82 Kč
Z toho dotace EU 47 820 717,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět