Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově

-
 

V rámci projektu rekonstrukce komunikace III/29022 v úseku od křižovatky se silnicí III/29029 po křižovatku s komunikací III/29035, která napojuje region na silniční síť TEN-T bylo zrekonstruováno 3,03 km silnic. Součástí rekonstrukce bylo i zajištění statiky svahu. Komunikace III/29022 prochází horským regionem Bedřichovsko - Janovsko (CHKO Jizerské hory), významné turistické oblasti Libereckého kraje a díky jejímu zkvalitnění je zvýšena bezpečnost provozu a snížena nehodovost. Pozitivní efekty se projevují také ve vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí, zejména snížením hlukového zatížení okolí.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/42.01418
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 42
Doba realizace 1. červen 2015 až 20. listopad 2015
Místo realizace Bedřichov
Celkové způsobilé výdaje 27 058 688,54 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 27 058 688,54 Kč
Z toho dotace EU 27 058 688,54 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět