Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě

-
 

Projektem byly zrekonstruovány silnice III. třídy č. III/28743, 28744, 28745, které jsou přístupovými komunikacemi či komunikacemi procházející městysem Zásada. Městys je součástí vyhledávané oblasti Libereckého kraje zvané Pojizeří a rovněž je součástí Mikroregionu DSO Tanvaldsko. Projekt zlepšil stavebně technický stav vozovek, čímž zvýšil bezpečnost provozu a snížil nehodovost. Dále zlepšil pohyb a bezpečnost pěších vč. nevidomých osob a cyklistů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01400
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Zásada
Celkové způsobilé výdaje 36 897 569,01 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 897 569,01 Kč
Z toho dotace EU 36 897 569,01 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět