Rekonstrukce silnic III.třídy ve Rváčově a Syřenově

-
 

V rámci projektu byly zrekonstruovány dvě silnice III. třídy, a to č. III/2843 a č. III/28611, které jsou přístupovými komunikacemi k silnici II. třídy č. 284 a č. 286 napojující region na silnici I/35, která je součástí silniční sítě TEN-T. Silnice III/2843 byla opravena v úseku Lomnice nad Popelkou , Rváčov , Bítouchov v celkové délce 5,082 km. Silnice III/28611 v úseku od křižovatky se silnicí II/286 v Ploužnici přes Žďár u Kumburku do Syřenova na křižovatku se silnicí III/2849, a to v celkové délce 3,504 km.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01385
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 24. srpen 2015
Místo realizace Lomnice nad Popelkou
Celkové způsobilé výdaje 38 908 549,41 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 38 908 549,41 Kč
Z toho dotace EU 38 908 549,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět