Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky

-
 

V rámci projektu byly zrekonstruovány silnice II. třídy č. II/282, od křižovatky se silnicí II/283 u obce Loktuše, končící za autobusovou zastávkou mezi Smrčím a obcí Koberovy. Stavba  procházela i obcemi Vesec a Smrčí. Projekt zlepší stavebně technický stav vozovky a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Projekt zlepšil pohyb a bezpečnost pěších a cyklistů. Pozitivní efekty projektu se projevily také ve vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01390
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. leden 2014 až 30. listopad 2015
Místo realizace Mírová pod Kozákovem
Celkové způsobilé výdaje 23 907 780,34 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 907 780,34 Kč
Z toho dotace EU 23 907 780,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět