Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky

-
 

V rámci projektu proběhla rekonstrukce silnice II. třídy č. II/286 včetně návazného odvodnění a zádržního systému, v délce 2,023 km, která je jedinou přístupovou komunikací z Dolních Míseček do Horních Míseček. Silnici využívají cyklisté a pěší. Komunikace byla v havarijním stavu, který se negativně odrážel v bezpečnosti motorové i nemotorové dopravy. Rekonstrukcí dotčeného úseku došlo k zajištění bezpečnosti silničního provozu, ke zlepšení komfortu jízdy a obslužnosti okolních objektů a pozemků podél komunikace.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01401
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. leden 2014 až 31. říjen 2015
Místo realizace Vítkovice
Celkové způsobilé výdaje 42 589 980,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 42 589 980,79 Kč
Z toho dotace EU 42 589 980,79 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět