Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace II/290 v rozsahu ulic Polubenská a Schindlerova, včetně navazujícího úseku II/290 ve směru na Souš. Cílem projektu byla  rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu. Realizací projektu vznikl rekonstruovaný úsek komunikace v délce 2,05 km, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy a bude provedeno opatření k nápravě nezajištěných svahů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01287
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. duben 2013 až 15. červenec 2015
Místo realizace Desná
Celkové způsobilé výdaje 19 041 786,51 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 041 786,51 Kč
Z toho dotace EU 19 041 786,51 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět