Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy č. II/292 (včetně sanace přilehlých strmých svahů tělesa komunikace) v délce 908 m, která je hlavní dopravní komunikací spojující Semily a Jilemnici. Uživateli komunikace jsou obyvatelé žijící či pracující ve spádové oblasti, návštěvníci a turisté, místní podnikatelé a potencionální investoři. Silnici též využívají cyklisté.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01388
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Háje nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 26 503 240,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 503 240,79 Kč
Z toho dotace EU 26 503 240,79 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět