Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy

-
 

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce silnice III. třídy č. III/0381 (vč. souvisejících chodníků a osvětlení) v délce 2,47 km, která je hlavní přístupovou komunikací do obce Staré Splavy. Komunikace se nachází ve významné rekreační oblasti Libereckého kraje. Koncentruje se zde zejména v letním období mnoho návštěvníků a turistů z ČR a zahraničí. Dalšími uživateli komunikace jsou obyvatelé žijící a pracující ve spádové oblasti, místní podnikatelé a potenciální investoři. Silnice je hojně využívána také cyklisty. Projekt zlepšil bezpečnost cílových skupin a plynulost jízdy. Projekt má pozitivní efekty na zdraví obyvatel a životní prostředí, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Silnice III/0381 je nepřímo napojena na síť TEN-T.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01384
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Doksy
Celkové způsobilé výdaje 17 192 301,44 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 192 301,44 Kč
Z toho dotace EU 17 192 301,44 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět