Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace III/27015 v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 po křižovatku s místní komunikací ulice Švermova ve městě Jablonné v Podještědí. Celková délka stavby činí 0,75 km z části v extravilánu a v části v intravilánu města Jablonné v Podještědí. Součástí projektu je také rekonstrukce mostu ev. č. 27015-001, dopravní značení a dopravní opatření. Komunikace zajišťuje dopravu k základní škole praktické a základní škole speciální v Jablonném v Podještědí. Dále zajišťuje dopravu k vlakovému nádraží a k autobusovým stanovištím u vlakového nádraží.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/42.01420
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 42
Doba realizace 1. červen 2015 až 10. prosinec 2015
Místo realizace Jablonné v Podještědí
Celkové způsobilé výdaje 14 740 162,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 740 162,64 Kč
Z toho dotace EU 14 740 162,64 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět