Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice

-
 

Důležité dopravní spojení obce Krompach, i celého regionu, s hraničním přechodem do Německa je díky dotaci z ROP Severovýchod bezpečnější a komfortnější pro všechny druhy dopravy. Silnice slouží nejen pro osobní, autobusovou a profesionální dopravu, ale také je hojně využívána tuzemskými i zahraničními turisty. Společně s opravou jednoproudového silničního tahu byly nově postaveny odstavné pruhy a chodníky pro pěší.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01184
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 31. červenec 2013 až 31. srpen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 28 273 239,07 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 032 253,20 Kč
Z toho dotace EU 24 032 253,20 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět