Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavi

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice III. třídy č. III/27243 (vč. její nedílné součásti opěrné zdi) o délce 0,471 m, která je hlavní přístupovou komunikací do obce Zdislava. Komunikace se nachází v údolí Zdislavského potoka, v katastrálním území patřící pod město Liberec. Opěrná zeď, která má zajišťovat silniční těleso před podemletím potokem, byla v havarijním stavu a za hranicí životnosti. Povrch komunikace byl narušen.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01391
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Zdislava
Celkové způsobilé výdaje 26 805 415,91 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 805 415,91 Kč
Z toho dotace EU 26 805 415,91 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět