Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště

-
 

Tento projekt zajistil rekonstrukci komunikace III/29015 v úseku Ludvíkov pod Smrkem - Hajniště v délce 1,84 km. Součástí projektu byla také rekonstrukce mostu 29015-4. Zlepšením stavebně technického stavu komunikace byla zásadně zvýšena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zkrácením přepravních časů a snížením hluku na komunikaci dojšlo k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je také snížení provozních nákladů a podpora zvýšení konkurenceschopnosti regionu.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/42.01419
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 42
Doba realizace 1. červen 2015 až 20. listopad 2015
Místo realizace Nové Město pod Smrkem
Celkové způsobilé výdaje 24 864 035,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 864 035,90 Kč
Z toho dotace EU 24 864 035,90 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět