Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov

-
 

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace III/29019 v rozsahu od napojení silnice I/10 v Kořenově po kostel v Horním Polubném.  Nově rekonstruovaný úsek komunikace v délce 2,19 km splňuje jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01285
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 26. červen 2014 až 31. květen 2015
Místo realizace Kořenov
Celkové způsobilé výdaje 19 709 106,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 709 106,73 Kč
Z toho dotace EU 19 709 106,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět