Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského

-
 

Díky tomuto projektu proběhla rekonstrukce komunikace III/29024 v rozsahu od okružní křižovatky ulic Tovární, Rýnovická, Harrachovská, Želivského a Ladova po křižovatku s ulicí Československé armády. V rámci projektu proběhla rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu. Realizací projektu vznikl zrekonstruovaný úsek komunikace v délce 1,259 km, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01286
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. duben 2013 až 30. duben 2015
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 9 526 851,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 526 851,95 Kč
Z toho dotace EU 9 526 851,95 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět