Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce

-
 

Obsahem projektu bylo rozšíření komunikace číslo III/2907 Fojtka v délce 600 m a vybudování chodníku na této komunikaci v délce 160 m. Silnice III/2907 je hlavní přístupovou komunikací do rekreační části obce Mníšek - Fojtka, kde se nachází mj. vodní nádrž - přehrada Fojtka. Zejména v letním období se zde koncentruje velké množství obyvatel nejen z nejbližšího regionu.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01383
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. listopad 2012 až 31. srpen 2015
Místo realizace Mníšek
Celkové způsobilé výdaje 6 683 880,96 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 683 880,96 Kč
Z toho dotace EU 6 683 880,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět