Rekonstrukce silnice III/2956 Vrchlabí-Lánov

-
 

Projekt sledoval rekonstrukci silnice III/2956 v úseku Vrchlabí-Strážné-Dolní Dvůr-Lánov. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice byla 13 700 m. Došlo k rekonstrukci opěrných zdí podél Klínového potoka, rekonstrukci mostu a řešení lokálních silničních závad v obci Lánov. Rekonstrukci si vyžádal  velmi špatný technický stav, který výrazně ohrožoval plynulost a bezpečnost silničního provozu.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00020
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 27. únor 2008 až 31. červenec 2009
Místo realizace Vrchlabí - Lánov
Celkové způsobilé výdaje 103 950 358,36 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 96 154 081,47 Kč
Z toho dotace EU 88 357 804,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět