Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou

-
 

V rámci projektu byla vratislavická sokolovna zrekonstruována a k ní přistavěna nízkopodlažní budova, kde jsou pro sportovce a návštěvníky centra k dispozici šatny, sociální zařízení a technické zázemí zajišťující chod celého centra. Zcela nová jsou venkovní sportoviště a parkovací stání pro návštěvníky.   

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01243
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 28. květen 2013 až 31. květen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 24 820 692,17 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 097 588,33 Kč
Z toho dotace EU 21 097 588,33 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět