Rekonstrukce společenského sálu v obci Chotěvice

-
 

Obec v rámci projektu rekonstruovala nevyužité prostory v tamějším kině. Vznikl společenský sál pro 50 osob, pódium a předsálí, šatna pro účinkující, personál, návštěvníky a také bar. Nyní sál slouží nejen pro účelý místních spolků, ale především pro pořádání kulturních akcí, ať jde o plesy, taneční zábavy či koncerty.  

Příjemce Obec Chotěvice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00603
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Chotěvice
Celkové způsobilé výdaje 3 700 781,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 423 221,70 Kč
Z toho dotace EU 3 145 663,17 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět