Rekonstrukce sportovního areálu v obci Osík

-
 

Sportovní areál v Osíku V rámci rekonstrukce starého a nefunkčního sportoviště v Osíku bylo vybudováno víceúčelové hřiště s osvětlením, tenisové kurty a hřiště pro malou kopanou s umělým povrchem, běžecké dráhy s pískovým doskočištěm, včetně technického a hygienického zázemí a klubovny s kuchyňkou. Současně byla v areálu a jeho okolí obnovena zeleň.  

Příjemce OBEC OSÍK
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00061
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 30. září 2009
Místo realizace Osík
Celkové způsobilé výdaje 13 756 542,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 357 887,03 Kč
Z toho dotace EU 11 355 903,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět