Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie

-
 

Na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci se studenti učí v nových prostorách chemické laboratoře a váhovny chemie. Společně s prostory, které prošly žádoucí rekonstrukcí, bylo nakoupeno i moderní vybavení. Studentům je tak přiblížena praktická stránka chemie, která je jinak těžko přístupná.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01217
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 30. září 2013 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 1 636 157,91 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 390 734,22 Kč
Z toho dotace EU 1 390 734,22 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět