Rekonstrukce zpevněných ploch Trčkovo náměstí a Zámecká ulice

-
 

V Opočně rekonstruovali historické Trčkovo náměstí a Zámeckou ulici. Vznikly nové parkovací plochy, město nechalo znovu instalovat veřejné osvětlení, obnovu doznaly i kanalizační šachty. Místu prospěla žulová dlažba, nově vysazené stromy a vhodný mobiliář. Obnovila se i kašna na Trčkově náměstí, v jehož cípu nalezli archeologové mnoho střepů, nožů, zlomků kování, kostí zvířat, olověných závaží, skleněných prstýnků i fragmentů opukových zdí. Část nálezů pochází z doby kamenné, některé jsou staré 1000 let před naším letopočtem.  

Příjemce Město Opočno
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00686
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 7. červen 2010 až 30. květen 2011
Místo realizace Opočno
Celkové způsobilé výdaje 25 678 819,43 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 752 907,23 Kč
Z toho dotace EU 21 826 995,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět