Rekreační lesy Podhůra

-
 

Rekreační lesy Podhůra Lesy Podhůra se rozprostírají mezi obcemi Chrudim, Slatiňany a Rabštejnská Lhota. Záměrem projektu bylo vytvořit z těchto lesů turisticky atraktivní oblast pro návštěvníky.  Došlo proto k modernizaci cest a vytvoření běžeckých a pěších tras i hipostezek. Návštěvníci areálu mohou využít i služeb nově vybudované venkovní tělocvičny a lanového parku. Součástí projektu je vytvoření kvalitního turistického značení.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00112
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 16. únor 2009 až 11. listopad 2009
Místo realizace Slatiňany
Celkové způsobilé výdaje 14 118 868,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 001 038,23 Kč
Z toho dotace EU 11 028 001,11 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět