Renovace a nová výstavba sportovního a rekreačního areálu

-
 

V Prkenném Dole se díky dotaci z ROP Severovýchod modernizovalo středisko určené pro začínající a mírně pokročilé lyžaře, rodiny, školy a výcvikové skupiny. Lyžuje se na sto metrů široké stráni, která je rozdělena na dvě sjezdovky, mezi nimiž vede další trať pro lehký skicross. Lyžařům tu slouží nová lanovka a dětské výukové hřiště s atrakcemi, pohyblivým pásem a lanovým vlekem. K aktivnímu odpočinku mohou návštěvníci využít také fitness centrum či wellness klub.  

Příjemce BRET CZ a. s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00053
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 16. červen 2008 až 30. duben 2009
Místo realizace Prkenný Důl
Celkové způsobilé výdaje 46 733 330,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 039 998,32 Kč
Z toho dotace EU 23 833 998,57 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět