Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu

-
 

Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu Vdechl život dalšímu z bývalých lázeňských domů na levém břehu Labe. Stanislav Bohadlo neváhal a s pomocí evropských peněz z ROP Severovýchod se vrhl do rekonstrukce, na jejímž konci bylo unikátní muzeum barokního tisku. To zasvětil Michaelu Heinrichovi Rentzovi, který byl výjimečným mědirytcem na panském dvoře hraběte Šporka. Barokní tiskárna tak nabízí exkurzi do dávného řemesla. Součástí objektu jsou také ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu a vazby knih. V zahradě domu zase vzniklo venkovní barokní pouliční divadlo. Návštěvníci si tak mohou zahrát a natočit záznam barokní hry.  

Příjemce PhDr. Stanislav Bohadlo
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/24.01134
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 24
Doba realizace 1. září 2012 až 28. únor 2013
Místo realizace Kuks
Celkové způsobilé výdaje 19 178 554,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 966 146,68 Kč
Z toho dotace EU 14 671 594,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

V muzeu je vystavena řada historických tisků. Většina z nich pochází ze soukromé sbírky. Stejně tak je možné si vyzkoušet vlastní tisk na funkčních replikách mědirytinového a knihtiskařského lisu ze 17. století.

Zpět