Resocializační centrum pro matky s dětmi, Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy

-
 

Dvoupodlažní budova dočasně poskytuje prostory matkám, které z nejrůznějších důvodů selhávají jak v péči o dítě, tak v běžném životě. Smyslem je zabránit předčasné ústavní výchově dětí, dát matkám příležitost vytvořit si citové vazby k dítěti a pod odborným vedením jim pomoci v resocializaci.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00498
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. červenec 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 641 322,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 593 223,57 Kč
Z toho dotace EU 545 124,36 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět