Revitalizace a regenerace centra Šachova

-
 

Revitalizace a regenerace centra Šachova Projekt řešil celkovou regeneraci a revitalizaci centra Šachova, přidružené části města Borohrádku a sjednocení návsi v jeden celek. V rámci tohoto celku došlo ke zřetelnému oddělení komunikací, vymezení parkovacích stání, obnově a úpravě povrchů. Dále vznikla klidová zóna s dětským hřištěm a nové zpevněné plochy pro kontejnery na separovaný sběr. V centru Šachova byla odborně ošetřena stávající zeleň, vysazena nová a obnoveny trávníky. Celé prostranství návsi je doplněno pevně zabudovanými prvky mobiliáře (lavičky, stůl s lavicí, stojan na kola). V rámci projektu došlo k demolici autobusové zastávky, kterou nahradila nová budova s čekárnou.  

Příjemce Město Borohrádek
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00670
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. březen 2010 až 31. srpen 2010
Místo realizace Borohrádek
Celkové způsobilé výdaje 3 278 791,84 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 032 882,35 Kč
Z toho dotace EU 2 786 972,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět