Revitalizace brownfield na multifunkční podnikatelskou nemovitost

-
 

Původní objekt určený k rekonstrukci Cílem projektu je revitalizovat zanedbanou a dlouhodobě nevyužívanou nemovitost (sýpka bývalého pivovaru) v centru Moravské Třebové a vytvořit tak kvalitní prostory pro další rozvoj podnikatelských aktivit vlastníků nemovitosti.  

Příjemce STAVEBNINY STUPKA s. r. o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00755
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. červenec 2010 až 30. červen 2012
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 15 617 652,02 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 808 825,64 Kč
Z toho dotace EU 6 637 501,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět