Revitalizace brownfield na podnikatelskou nemovitost

-
 

Centrum Stadion v Litomyšli Částečná rekonstrukce budovy označované jako Centrum Stadion se zaměřila na její druhé nadzemní podlaží. V přebudovaných prostorách teď slouží obyvatelům Litomyšle fyzioterapeutická praxe a fitness centrum včetně baru s občerstvením a potravinovými doplňky. Současně s rekonstrukcí objektu se postavil také výtah s výbavou pro dopravu imobilních osob.  

Příjemce Petr Fila
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00756
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. květen 2010 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 10 813 239,75 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 487 943,65 Kč
Z toho dotace EU 5 514 752,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět