Revitalizace brownfield na víceúčelový objekt

-
 

Vizualizace budoucí podoby Předmětem projektu byla rekonstrukce starého nevyužívaného stavení, které dříve sloužilo pro hospodářské účely, na administrativní a provozní prostory žadatele.  

Příjemce PEVI, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00757
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. duben 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Lanškroun
Celkové způsobilé výdaje 20 838 234,87 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 502 940,17 Kč
Z toho dotace EU 10 627 499,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět