Revitalizace brownfield na základnu pro přípravu staveb a sídlo firmy

-
 

Cílem projektu byla regenerace a revitalizace brownfield (objekt bývalé kotelny v areálu bývalého s.p. PERLA). Zastavěná plocha a okolní pozemky jsou územním plánem města Ústí nad Orlicí určeny k rozvoji podnikatelských aktivit. V objektu tak mohlo vzniknout administrativní sídlo firmy a základna pro přípravu staveb.  

Příjemce Lubomír Malátek
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00743
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 22. únor 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Ústí nad Orlicí, Kerhartice
Celkové způsobilé výdaje 13 095 838,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 857 503,10 Kč
Z toho dotace EU 6 678 877,63 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět