Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost

-
 

Budova bývalých kasáren prošla rekonstrukcí, jejímž cílem byla přeměna zchátralého, nevyužívaného a opuštěného objektu na moderně vybavenou, plně infrastrukturně napojenou nemovitost. Rekonstruovaná budova poskytuje místním občanům prostory pro pořádání kulturních akcí, dětský koutek, prostory pro volnočasovou aktivitu zdravotně postižených osob, apod.  

Příjemce CORESO, spol. s r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00729
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. červen 2014
Místo realizace Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 30 449 873,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 256 102,47 Kč
Z toho dotace EU 15 517 687,10 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět