Revitalizace části města Týniště nad Orlicí

-
 

V rámci revitalizace části města Týniště nad Orlicí došlo k obnově veřejných prostranství, úpravám a vytvoření parkovacích ploch a revitalizaci parčíku. Projekt zatraktivnil prostředí v dané městské části, zvýšil bezpečnost zejména pěšího provozu v revitalizované části, přizpůsobil prostor pro snazší využívání osobami se sníženou schopností orientace a pohybu, zlepšil podmínky pro parkování a soustředil tak část dočasně odstavených vozidel na vhodná parkovací místa, která vzniknou v souvislosti s realizací tohoto projektu. Dále snížil negativní dopady špatného stavu komunikací pro pěší provoz.  

Příjemce Město Týniště nad Orlicí
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00472
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 19. červen 2009 až 18. září 2009
Místo realizace Týniště nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 8 905 751,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 237 819,67 Kč
Z toho dotace EU 7 569 888,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět