Revitalizace části obce Pěnčín II - dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy

-
 

Nové hřiště Projekt navázal na první etapu revitalizace centrální části obce, rovněž podpořenou z ROP SV. Druhá etapa tentokrát zahrnovala rekonstrukci dětského hřiště MŠ Pěnčín, vybudování dětského hřiště Krásná včetně parkových úprav, vybudování dětského hřiště a rekonstrukci volejbalového hřiště Dolní Černá Studnice a vybudování dětského hřiště a rekonstrukci volejbalového hřiště Huť. Projekt si vyžádaly sami obyvatelé Pěnčína, kteří v průzkumu vyjádřily své požadavky na zlepšení infrastruktury pro volný čas.  

Příjemce Obec Pěnčín
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00642
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 20. červenec 2009 až 20. listopad 2009
Místo realizace Pěnčín
Celkové způsobilé výdaje 2 591 605,05 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 397 234,55 Kč
Z toho dotace EU 2 202 864,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět