Revitalizace centra obce.

-
 

Vizualizace multifunkčního domu Kompletní revitalizace centra obce Čistá zajistila vybudování víceúčelového zařízení pro kulturu, sport a společenskou činnost. Zrekonstruováno bylo rovněž nefunkční hřiště na víceúčelové hřiště s umělou trávou. Nově zbudovaný areál nabízí také letní venkovní posezení, zpevněné venkovní jeviště pro letní společenské a kulturní akce, parkovací plochy a bezbariérové řešení přístupových chodníků. V osmi lokalitách centra obce byly zhotoveny odpočinkové zóny včetně mobiliáře pro relaxaci obyvatel, cykloturistů a návštěvníků obce. Vylepšení ze dočkalo také osm poškozených historických soch umístěných v zeleni.  

Příjemce OBEC ČISTÁ
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00173
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 30. červen 2009 až 5. listopad 2011
Místo realizace Čistá, Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 22 997 088,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 287 395,86 Kč
Z toho dotace EU 11 291 290,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět