Revitalizace centra obce Vraclav II

-
 

Revitalizované centrum obce Nové komunikace, chodníky, parkovací stání, přeložka plynovodu a elektrických rozvodů, sadové úpravy - to vše obnášela revitalizace centra Vraclavi.  

Příjemce Obec Vraclav
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00626
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. prosinec 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Vraclav
Celkové způsobilé výdaje 7 992 646,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 393 198,41 Kč
Z toho dotace EU 6 793 749,89 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět