Revitalizace centra obce Výprachtice

-
 

Práce na úpravě centra obce Projekt se zaměřil na vybudování parku se zázemím pro volnočasové aktivity dětí a mládeže i pro potřeby školy, školní družiny a školky. U parku vzniklo parkoviště, prostor kolem autobusové zastávky u školy byl revitalizován. Nového zázemí se dočkalo také fotbalové hřiště.  

Příjemce Obec Výprachtice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00648
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 29. říjen 2010
Místo realizace Výprachtice
Celkové způsobilé výdaje 12 040 747,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 137 691,13 Kč
Z toho dotace EU 10 234 635,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět