Revitalizace centra volnočasových aktivit České Heřmanice

-
 

České Heřmanice Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tenisová a horolezecká cvičná stěna, běžecká dráha, sektor pro skok daleký a dřevěný altán – to jsou výsledky revitalizace centra volnočasových aktivit. Kromě dětí z přilehlé základní školy slouží nové sportoviště i ostatním občanům vesnice.  

Příjemce Obec České Heřmanice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00343
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 15. červenec 2009
Místo realizace České Heřmanice
Celkové způsobilé výdaje 5 065 718,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 685 788,74 Kč
Z toho dotace EU 4 305 859,92 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět